Regulamin

1. Dokonanie rezerwacji biletu w firmie przewozowej MILEKTRANS Milek Łukasz oznacza akceptację poniższego regulaminu 
2. Z przewozu może korzystać każdy, kto posiada dokumenty uprawniające do przekraczania granicy. 
3. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi pojazdu. 
4. Rezerwacja dokonywana jest telefonicznie forma SMS, lub email. 
5. Po wykupieniu biletu w 2 strony, przy rezygnacji z przejazdu wcześniej jak 3dni przed wyjazdem przewoźnik zwraca 50% wartości przejazdu promocyjnego, przy, przy rezygnacji z przejazdu na 3 dni przed przejazdem lub później zwroty za przejazd nie są udzielane.
6. Pasażer ma obowiązek potwierdzić wyjazd i powrót najpóźniej do godziny 12 dnia poprzedniego,, brak potwierdzenia jest równoznaczne z rezygnacją z przejazdu, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń. 
7. Rezygnacji z przejazdu można dokonać na 12 godzin przed wyznaczoną godziną wyjazdu w innym razie pasażer zobowiązany jest do pokrycia całkowitego kosztu biletu. Rezygnacje należy wysłać w formie SMS lub lub telefonicznie. 
8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane opóźnieniem mikrobusu. 
9. W pojazdach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu ,spożywania napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających pod rygorem zerwania umowy przejazdu. 
10. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania lub pozostawić Pasażera na trasie w przypadku, gdy Pasażer: jest w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających, zachowuje się w sposób uciążliwy dla pasażerów lub mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności lub ciągłości przewozu, dopuścił się wykroczeń celnoskarbowych. 
11. W przypadku zanieczyszczenia pojazdu lub uszkodzenia pojazdu, przewoźnik ma prawo obciążyć pasażera kwotą odpowiednią do obowiązujących cenników. 
12. Przewoźnik nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez pasażera w mikrobusie. Przewoźnik nie odpowiada za przewożone bagaże. 
13. Podczas podróży pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania zaleceń kierowcy, pilota. Nie ponosimy odpowiedzialności za samowolne oddalenie się od mikrobusu. 
14. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii pojazdu , kiedy nie ma możliwości kontynuowania jazdy, przewoźnik zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu w ciągu 24 godzin (w zależności od miejsca awarii). 
15. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna. 
16. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom. 
17. Pasażer jest upoważniony do zabrania 2toreb podróżnych o łącznej wadze 40kg +bagaż podręczny, ewentualny nadbagaż może zostać zabrany odpłatnie w miarę możliwości wolnego miejsca.